LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS ELEKTRĖNŲ SKYRIAUS ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS   Lietuvos socialdemokratų partijos (toliau – LSDP) Elektrėnų skyriaus (toliau – Skyrius) įstatai reglamentuoja Skyriaus veiklą, renkamų organų formavimo ir jų posėdžių sušaukimo bei sprendimų priėmimo tvarką. Skyrius yra LSDP struktūrinis padalinys, veikiantis Elektrėnų savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje, turintis savo antspaudą, LSDP pirmininko įgaliojimu besinaudojantis Skyriui skirta sąskaita banke. Skyrius nėra juridinis asmuo. Už skyriaus prievoles atsako LSDP. Skyriaus buveinės adresas: Sodų g. 5 - 1, Elektrėnai, Lietuvos Respublika. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymu, LSDP statutu ir programa, šiais įstatais. Skyriaus veiklos laikotarpis neribotas. Skyriaus veikla nutraukiama LSDP statuto nustatyta tvarka.   II SKYRIUS SKYRIAUS VEI ...

Close